Intro

Svetlo, zvuk, klapka...nie, musíme to dať ešte raz, niečo mi tam nesedí...ale teda s pokorou a rešpektom všetci nasledujme jeho opätovné pokyny nášho režiséra Miňa a rozsvecuje sa červená. Decká z rómskeho tanečného súboru ROMA SAM, skoro ako v škole pozorne načúvajú výklad lektorov, influnecerov a pýtajú sa po každom, ak im niečo nebolo zrozumiteľným, či mali doplňujúcu otázku, keď ich zaujala informáciám napríklad o pôvode a putovaní Rómov z Indie.  Posledné slová k odbornej téme rómskeho jazyk romológií a osem videí je pripravených pre verejnosť, vás našich skladovateľov.