Prečo tento projekt?


Občianske združenie Lavuta dlhodobo pracuje v oblasti vzdelávania a výchovy detí a mládeže z radov rómskych komunít. Realizujeme sa svojimi aktivitami nielen v oblasti školstva a kultúry, ale aj v sociálnej sfére. Jedným z výstupov našej činnosti je začleňovanie detí a mládeže do umeleckého prostredia medzi majoritu a príprava absolventov na stredné umelecké školy. Rovnako inovatívnymi formami vytvárame cez umenie a hudbu isté premostenie integračno- inkluzívným procesom k cieľovej skupine, teda k príslušníkom druhej najpočetnejšej národnostnej menšiny žijúcej v SR.
Podľa svetových štatistík, napríklad aj o slovenských používateľoch v kontexte online videa, existuje štatistika, ktorá hovorí, že viac ako polovica (konkrétne 53 %) používateľov vo veku 16 – 54 rokov sleduje online video denne. Podľa týchto štatistík sú na najvyšších priečkach videá o zábave, inšpirovaní sa, relaxe a naučení sa niečoho nového. Je teda zjavné, že snaha naučiť sa niečo, alebo naopak zdieľať s niekým vedomosti je v centre záujmu. A na  túto skutočnosť reflektuje aj naše OZ.


Celkový prínos projektu


Umožní cieľovej skupine učiť sa zo vzdialených lokalít, učiť sa svojím vlastným tempom, a predovšetkým učiť sa interaktívnejším spôsobom. Jednotlivci si tak môžu zlepšovať svoje schopnosti v umelecko-kulturúno-vedomostnej a jazykovej oblasti, ale i kulinárstve. Rovnako môže pomôcť jednotlivcovi alebo skupine ušetriť významné sumy finančných prostriedkov prostredníctvom znížených cestovných nákladov, zvýšenej produktivity a celkovo zmysluplného trávenia voľného času.