Rómsky literárny klub

OZ Rómsky literárny klub (ROLIK) je spoločenstvo autorov prózy a poézie, ktorých inšpiráciou k literárnej tvorbe je život Rómov. S myšlienkou založiť tento klub prišla Krajská asociácia rómskych iniciatív so sídlom v Banskej Bystrici v roku 2009. Jeho zakladateľom a aktívnym členom je Mgr. Maroš Balog. Práca ROLIKU je úzko spätá s kultúrou, vzdelávaním a aj so sociálnymi aspektami rómskej menšiny. Rómsky literárny klub je v súčasnosti vo fáze svojho rozširovania, čo do personálnej kapacity a ďalšieho formovania a smerovania. Náš klub sa už môže dnes pochváliť, že rozširuje svoje rady aj o mladých autorov vo veku 16 – 20 rokov. Cieľom klubu je prezentovať literárnu tvorbu Rómov a o Rómoch. Veríme, že básne či poviedky, ktoré na tejto webovej stránke nájdete, zaujmú aj vás. Okrem Literárnej tvorby sa venuje práci – osvetovo vzdelávacej činnosti s deťmi a mládežou. Rôzne školenia na tému anticiganiznu, spolunažívania s majoritou, burácaniu predsudkov a zdravého upevňovania sebavedomia skrze romipenu. Kladieme veľmi dôležitý akcent na potrebu vzdelávania. A preto realizujeme aj doučovania. Mládežníci a deti sú členmi rómskeho. Folklórneho súboru ROMA SAM – ktorého vedúcim je ich člen, 21 ročný vysokoškolák prvého ročníka. Zámerom je prepájať modernu s uchovávaním tradícii.