Intro

Tradičný rómsky tanec

Kým mladých bude držať rómsky tanec pri srdci, budú tradície udržiavané, chvála Bohu v prípade bystrického rómskeho folklórneho súboru ROMA SAM je tomu tak.  Pod vedením mladého trénera a tanečníka zároveň. Súboru šéfuje mladý vysokoškolák Michal Bučko, rovnako je jeho členom. Mládežníci a deti prezentujú krásy rómskeho tanca na rôznorodých kultúrnych podujatiach, ako i na významných najväčších rómskych festivalov po celom Slovensku. Video tento krát musel náš režisér Miňo realizovať z rôznorodých uhlov, keďže sa ne jedná o statickú vec, pretože tanec je tanec a chce to priestor a pohyb samozrejme.  Hovoreným slovom Vás sprevádza náš moderátor Maroš Balog v jednej osobe aj zakladateľ tohto súboru.