4 Romológia - Zmena spôsobu života Rómov a ich usadzovanie sa (štátne politiky snahy integrácie)

Zrealizované zábavnou i mentorskou formou. Sprevádza ťa nimi Tutoriál, avšak nie na úrovni vysoko odbornej, skôr je to exkurz a info základného charakteru. V tomto prípade základom Romológie.

Zmena spôsobu života Rómov a ich usadzovanie sa (štátne politiky snahy integrácie)