6 Romológia - Život Rómov po roku 1945 - Rómovia po roku 1989

Zrealizované zábavnou i mentorskou formou. Sprevádza ťa nimi Tutoriál, avšak nie na úrovni vysoko odbornej, skôr je to exkurz a info základného charakteru. V tomto prípade základom Romológie.

Život Rómov po roku 1945 - Rómovia po roku 1989